Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Zamówienia publiczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Tytuł ogłoszenia Data wprowadzenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup SPRZETU IT oraz MIKROFONU ESTRADOWEGO dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 2021-11-19
Dostawa sprzętu komputerowego i mikrofonu 2021-11-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-08-11
Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa pomieszczeń IV piętra oraz klatki schodowej w kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi 2021-08-03
Zapytania i zmiana terminu otwarcia ofert do postępowania nr referencyjny 2021/BZP 00099639/01 pn. "Przebudowa pomieszczeń IV piętra oraz klatki schodowej w kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi - II" 2021-07-28
Przebudowa pomieszczeń IV piętra oraz klatki schodowej w kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi - II 2021-07-12
Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa pomieszczeń IV piętra oraz klatki schodowej w kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi. 2021-07-08
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę IV piętra i klatki schodowej 2021-06-18
PRZEZNACZONE ŚRODKI PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI NA PRZEBUDOWĘ IV PIĘTRA I KLATKI SCHODOWEJ 2021-06-17
Przebudowa pomieszczeń IV piętra oraz klatki schodowej w kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi 2021-06-02
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (zamówienia publiczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 631-78-92; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZ-Lodz/skrytka.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wuoz-lodz.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych).
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki do pobrania
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2017-12-20 10:25:47)
Informację zmodyfikował(a): Administrator Główny (2021-11-19 13:29:44)
Liczba odwiedzin: 28629
Do góryStopka

Zamknij