Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie
Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Tytuł prawny do korzystania z zabytku

22 września 2018
W związku z wejściem w życie (23 sierpnia br.) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
W związku z wejściem w życie (23 sierpnia br.) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków oraz licznymi pytaniami kierowanymi do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi dotyczącymi obowiązku przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów stanowiących dowód dysponowania przez wnioskodawcę tytułem prawnym do zabytku uprzejmie informuję, co następuje

1. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma możliwości na podst. przywołanego w treści zapytania Rozporządzenia ograniczyć dokumentów do określonych grup np. aktów notarialnych czy wyroków sądowych - wnioskodawca może wszystkimi możliwymi dokumentami wykazywać powyższe okoliczności. Zatem nie ma możliwości aby z góry określić katalog dokumentów, na podstawie których przyjmie się, że w/w prawo zostało udokumentowane.

2. Ustawodawca w rozporządzeniu nie ogranicza w żaden sposób katalogu dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku - dlatego też wnioskodawca może wszelkimi dokumentami wykazywać, że posiada taki tytuł. Do wniosku można zatem dołączyć każdy dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, czyli dla właściciela i użytkownika wieczystego podstawowym dokumentem będzie odpis Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, z którego będzie wynikać prawo własności lub użytkowania wieczystego; dla ograniczonych praw rzeczowych podstawowym dokumentem wykazującym prawo będzie także odpis Księgi Wieczystej; dla najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia będą to pisemne umowy cywilnoprawne zawierane przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości. Powyższe stanowi tylko przykład i nie wyklucza wykazywania swojego prawa do korzystania z nieruchomości poprzez dokumenty takie jak: wyroki sądowe, akty notarialne, odpisy KW, umowy cywilnoprawne itd...

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2018-09-22 17:42:43)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2018-11-19 08:10:53)
Liczba odwiedzin: 6018
Do góryStopka

Zamknij