Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

19 stycznia 2018
W związku z ustawą z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody od dnia 18.01.2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Zezwolenie takie wydawane jest w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Należy zaznaczyć, że prowadzenie prac obejmujących usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru zabytków jako zakomponowana forma zieleni będzie podlegało reżimom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak i ustawy o ochronie przyrody.

Zatem zgodnie ze treścią znowelizowanego art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Oznacza to, że na podstawie tego przepisu prawa wymagane jest uzyskanie pozwolenia wówczas, gdy drzewa lub krzewy usuwane są w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Jednocześnie przepis art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po nowelizacji stanowi, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Zatem w sytuacjach dotyczących usuwania drzew lub krzewów z obiektów będących komponowanymi formami zieleni wpisanymi do rejestru, w sytuacji gdy wycinka nie jest prowadzona w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich, a np. w celu wyeliminowania zagrożenia, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na inne działania przy zabytku.

W przypadku zamiaru usunięcia drzew/krzewów należy zatem pamiętać, że:
  • W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, ale nie będących parkami, ogrodami ani formami zaprojektowanej zieleni konieczne jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W takim przypadku nie trzeba mieć pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich (Przypadek ten dotyczy także parków, zieleńców, ogrodów itp. chronionych na podstawie wpisów obszarowych do rejestru zabytków, ale nie wpisanych indywidualnie). Obowiązują nas wtedy przepisy ustawy o ochronie przyrody, w tym art. 83f;
  • W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących indywidualnie wpisane parki, ogrody i formy zaprojektowanej zieleni, konieczne jest uzyskanie 2 decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 2 odrębnych ustaw: „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” oraz „o ochronie przyrody”.
  • W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących indywidualnie wpisane parki, ogrody i formy zaprojektowanej zieleni, gdy zachodzą przesłanki z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, mówiące kiedy nie trzeba posiadać zezwolenia na usunięcie drzew, nadal konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Gdy wycinka stanowi element prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tego typu prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, natomiast w innym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na inne działania przy zabytku wpisanym do rejestrupolegające na usunięciu drzew lub krzewów.

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2018-01-23 15:36:43)
Informację zmodyfikował(a): Administrator Główny (2018-01-23 15:37:03)
Liczba odwiedzin: 4281
Do góryStopka

Zamknij