Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Wzgórze Zamkowe w Sieradzu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Utworzony park kulturowy Uchwałą Rady Miasta Sieradza Nr XXXVI/322/2009 z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała do pobrania: http://www.infor.pl/akt-prawny/U72.2009.369.0003069,metryka,uchwala-nr-xxxvi3222009-rady-miejskiej-w-sieradzu-w-sprawie-utworzenia-parku-kulturowego-wzgorze-zamkowe.html

Czas powstania założenia: XIII wiek

Zachowany styl architektoniczny: relikty późnośredniowiecznego zamku i rotundy

Funkcja założenia przestrzennego: przestrzeń publiczna, kulturalna

Utworzony park kulturowy skrywa fragmenty dawnego zamku królewskiego. Jest autentyczną perłę architektoniczną w skali Europy zawierającą ceglaną rotundę pochodzącą z XIII wieku. Ochroną objęto unikatowy układ przestrzenny z zachowanymi nawarstwieniami związanymi z historycznym rozwojem miasta. Park kulturowy zlokalizowany jest we wschodniej części Sieradza w widach rzek Warty i Żegliny. Obszar parku obejmuje wzgórze grodowo-zamkowe z udokumentowanym grodziskiem stożkowatym i osadą wczesnośredniowieczną oraz obszar dawnego podgrodzia zwanego Przedmieściem Praskim. W wyniku działań rewitalizacyjnych zrewaloryzowano przestrzeń Rynku Praskiego i ulicy Zamkowej, stanowiącej historyczną oś kompozycyjną jednoczącą Stare Miasto z Wzgórzem Zamkowym, zamkniętą cennymi widokowo bulwarami nadrzecznymi starorzecza rzeki Żegliny. W obrębie obszaru utworzono tarasy widokowe wokół zamku oraz odsłonięto relikty XIII wiecznej rotundy. Wyeksponowano obrysy murów obronnych, wjazd i główny korpus późno średniowiecznego zamku książęcego. W wyniku realizacji projektu rewaloryzacji zbudowano infrastrukturę pieszo – rowerową, elementy małej architektury platformę widokową, teatr plenerowy, most widmo, odtworzono fosę i odrestaurowano poniemieckie bunkry z przeznaczeniem na cele kulturalno – turystyczne. Park kulturowy sąsiaduje z Sieradzkim Parkiem Etnograficznym.
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2017-12-20 12:57:09)
Liczba odwiedzin: 6055
Do góryStopka

Zamknij