Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Miasto Tkaczy w Zgierzu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Utworzony park kulturowy Uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XV/142/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Uchwała do pobrania: http://www.pvg.olsztyn.pl/o/Park_kulturowy.html#cite_note-zgierz2-22

Czas powstania założenia: XIX w.,

Zachowany styl architektoniczny: budownictwo drewniane osady domów sukienników

Funkcja założenia przestrzennego: miejska, przestrzeń publiczna, mieszkaniowo- usługowa, kulturalna

Pierwszy park kulturowy utworzony w województwie łódzkim. Ochronie poddano dziedzictwo kulturowe historycznej osady sukienników pochodzącej z XIX wieku. Zabytkowa struta osadnicza obejmuje: układ przestrzenny ulic Gabriela Narutowicza i Księdza Szczepana Rembowskiego, 30 obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 85 obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Obszar objęty granicą parku kulturowego obejmuje zachowany układu szachownicowy o regularnym podziale na równe parcele z wydzielonymi w latach 20-tych XIX wieku działkami przeznaczonymi pod budowę domów dla sukienników. W wyniku realizacji projektów rewitalizacyjnych dokonano odnowy w strefie śródmiejskiej miasta Zgierza, przeprowadzono rewaloryzację historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza oraz modernizację historycznego centrum miasta Zgierza, reaktywowano historyczną zabudowę Nowego Miasta w obszarze ulic: G. Narutowicza, ks. S. Rembowskiego, Długiej i 1-go Maja, zrekonstruowano XIX wieczny charakter historycznych ulic poprzez ich rewaloryzację. Prowadzone prace rewitalizacyjne maja na celu na celu polepszenie życia mieszkańców, przywrócenie publicznych funkcji miejskich, rozwój biznesu lokalnego i stworzenie produktu turystycznego "Miasto Tkaczy”, który stał się marką Zgierza.
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2017-12-20 12:55:24)
Liczba odwiedzin: 5740
Do góryStopka

Zamknij