Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Refundacje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2021 rok
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w 2021 r. w naborze wniosków na przyznanie dotacji – refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym  na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie województwa wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę  822 089,35 zł.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji do przeprowadzenia oceny formalnej wniosków, powołanej  Zarządzeniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr  25/2021 z 30 sierpnia 2021 r.  Komisja dokonała weryfikacji wniosków wraz z ich uzupełnieniami sprawdzając czy zostały złożone wymagane dokumenty, uzupełnione braki zgodnie z wezwaniami. W wyniku analizy dokumentów Komisja dopuściła do oceny merytorycznej 4 wniosków.

Na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia  oceny merytorycznej wniosków które odbyło się 9 września  2021 r. poddano ocenie 4 wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria: uznanie za Pomnik Historii, czas powstania zabytku, wkład własny, publiczna dostępność zabytku, posiadanie przez zabytek aktualnego planu na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej, wartość zabytku, znaczenie w skali regionu.

Po zsumowaniu przyznanych punktów Łódzki Wojewódzki Konserwatora Zabytków zadecydował o przyznaniu dotacji  wszystkim dopuszczonym wnioskodawcom. Kwota przyznanej dotacji uzależniona została od liczby punktów przyznanych przez Komisję poszczególnym wnioskom.


2022 rok
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w 2022 r. w naborze wniosków na przyznanie dotacji – refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym  na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie województwa wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę  341 986,70zł.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji do przeprowadzenia oceny formalnej wniosków. Komisja dokonała weryfikacji wniosków wraz z ich uzupełnieniami sprawdzając czy zostały złożone wymagane dokumenty, uzupełnione braki zgodnie z wezwaniami. W wyniku analizy dokumentów Komisja dopuściła do oceny merytorycznej 6 wniosków.

Na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia  oceny merytorycznej wniosków które odbyło się 11 sierpnia  2022 r. poddano ocenie 6 wniosków biorąc pod uwagę następujące kryteria: uznanie za Pomnik Historii, czas powstania zabytku, środki własne, publiczna dostępność zabytku, posiadanie przez zabytek aktualnego planu na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej, wartość zabytku, znaczenie w skali regionu.
Po zsumowaniu przyznanych punktów Łódzki Wojewódzki Konserwatora Zabytków zadecydował o przyznaniu dotacji  wszystkim dopuszczonym wnioskodawcom. Kwota przyznanej dotacji uzależniona została od liczby punktów przyznanych przez Komisję poszczególnym wnioskom.

Szczegółowe informacje w tabelach poniżej

Pliki do pobrania
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2018-07-25 13:05:15)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2023-04-12 14:10:33)
Liczba odwiedzin: 4381
Do góryStopka

Zamknij