Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
logo

Refundacje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w 2020 r. w naborze wniosków na przyznanie dotacji – refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym  na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie województwa wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 870 400,00 zł.
W dniach 09 września oraz 13 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do przeprowadzenia oceny formalnej wniosków, powołanej  Zarządzeniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr  31/2020 z 29 lipca 2020 r.  Komisja dokonała weryfikacji wniosków wraz z ich uzupełnieniami sprawdzając czy zostały złożone wymagane dokumenty, uzupełnione braki zgodnie z wezwaniami. W wyniku analizy dokumentów Komisja dopuściła do oceny merytorycznej 4 wniosków.
Na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia  oceny merytorycznej wniosków które odbyło się 14 października  2020 r. poddano ocenie 4 wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria: uznanie za Pomnik Historii, czas powstania zabytku, publiczna dostępność, posiadanie przez zabytek aktualnego planu na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.
Po zsumowaniu przyznanych punktów Łódzki Wojewódzki Konserwatora Zabytków zadecydował o przyznaniu dotacji  wszystkim dopuszczonym wnioskodawcom. Kwota przyznanej dotacji uzależniona została od liczby punktów przyznanych przez Komisję poszczególnym wnioskom.
    

Pliki do pobrania:

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2018-07-25 13:06:39)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2020-10-16 08:38:20)
Liczba odwiedzin: 5126
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryStopka

Zamknij