Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Instrukcja obsługi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zgodnie z art. 9 ust. 2 posiada własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Strukturę podmiotowych stron BIP szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone z lewej. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi powinien umieścić na stronach BIP, jest zapewniony poprzez menu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek lub, o ile jest to możliwe, w formie ustnej lub pisemnej bez składania pisemnego wniosku.

Nie są udostępniane: dane techniczne, technologiczne lub handlowe, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 22.02.1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub dane jednostkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej.
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2017-12-21 10:28:25)
Liczba odwiedzin: 8294
Do góryStopka

Zamknij