Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 
Wstęp
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 15.11.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 01.09.2023 r.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 30 października 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
Informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej w załączniku poniżej.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących się przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nim funkcji
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– ustawienie wysokiego kontrastu.

Dane teleadresowe siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
Faks: 42 630 17 83
Telefon: 42 631 78 92
Adres skrzynki e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
Adres skrzynki ePUAP: /WUOZ-Lodz/skrytka
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności – osobą pełniącą funkcję Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Panem Danielem Sałudą.
Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi: telefon 42 631 78 92 lub 42 635 80 02; e-mail: dostępnosc@wuoz-lodz.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do złożenia wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. We wniosku należy umieścić dane zgłaszającego, wskazać stronę internetową, której dotyczy wniosek oraz sposób kontaktu. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi powinien zrealizować żądanie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Urząd poinformuje wnioskodawcę, jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. Zostanie wyznaczony inny termin realizacji żądania, jednak nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zaproponuje wnioskodawcy alternatywny sposób dostępu do informacji. Na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dojazd do budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ma swoją siedzibę w zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi. 
Do urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej:
  • autobusem nr: 80, 83
  • tramwajem nr: 2 A i B, 3 A i B, 6, 7,11.
Bliżej urzędu znajdują się przystanki autobusowe na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Andrzeja Struga ok.50 m, trochę dalej przystanki tramwajowe ok. 150 m. na Alei T. Kościuszki.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością
W związku z tym, że Urząd znajduje się przy samej ulicy Piotrkowskiej, przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Możesz skorzystać z ogólnodostępnego parkingu przy Al. T. Kościuszki (ok. 350 m) lub przy stacji Orlen (ok. 200 m).

Poruszanie się wewnątrz budynku
Od dnia 19.09.2022 dla interesantów Urzędu zostało uruchomione Biuro Podawcze, które mieści się na parterze kamienicy, po prawej stronie prześwitu bramowego. Wejście znajduje się na poziomie chodnika, drzwi mają szerokość 95 cm i otwierają się do wewnątrz.
Na wprost głównego wejścia do budynku znajduje się Sala obsługi interesantów i Punkt składania dokumentów. W Punkcie można uzyskać niezbędne informacje, jak umówić się z pracownikiem wybranego działu.
W budynku nie ma windy, ani innych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, a na wyższe piętra Urzędu prowadzą wysokie schody. Dlatego żeby pomóc Ci w załatwieniu sprawy obsługa interesantów została przeniesiona na parter do Sali obsługi interesantów.
W Sali obsługi interesantów na parterze nie ma pętli indukcyjnej, lupy powiększającej, tłumacza PJM, ani innych urządzeń wspierających komunikowanie się. W Sali obsługi interesantów są stoliki, przy których będziesz mógł wypełnić wnioski, napisać pismo, przeczytać zamówione dokumenty lub porozmawiać z wybranym urzędnikiem. W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących w alfabecie Braille'a i oznaczeń w powiększonym druku, ani innych elementów ułatwiających nawigację po budynku. 
Pomieszczenia biurowe znajdują się na II i III piętrze budynku, a archiwum na IV piętrze. Sekretariat Urzędu i gabinet Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje się na II piętrze. 
Nad wejściem do budynku w prześwicie bramy, przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi oraz nad wejściami do pomieszczeń biurowych na II; III i IV piętrze nie ma umieszczonych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące.
W Sali obsługi interesantów znajduje się kącik dla małych dzieci z kredkami i grami, a dla trochę starszych regał z książkami.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
W budynku na parterze toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta posiada odpowiednio dużą przestrzeń manewrową, uchwyty oraz inne urządzenia ułatwiające korzystanie z niej osobom z różnymi dysfunkcjami.

Informacja o prawie wstępu z psem przewodnikiem
Jeśli jesteś osobą uprawnioną i korzystasz z psa przewodnika lub psa asystującego będziesz mógł wejść do budynku w celu załatwienia swojej sprawy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
telefon 42 631 78 92 lub 42 635 80 02; e-mail: dostępnosc@wuoz-lodz.pl

Aplikacje mobilne
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi nie posiada aplikacji mobilnej.

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zapewnienie dostępności do Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami w myśl art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) informuję, że funkcję koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi powierzono osobie pełniącej funkcję Zastępcy Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Panu Danielowi Sałudzie.

Dane kontaktowe:
adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź,
telefon: 42 631 78 92, 42 635 80 00, 42 635 80 02,
adres skrzynki e-mail:  dostępnosc@wuoz-lodz.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać słowo: DOSTĘPNOŚĆ.
 
Zarządzenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 40/2020 z dnia 29 września 2020 w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 

Pliki do pobrania
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2021-10-01 13:25:59)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2023-09-05 13:37:12)
Liczba odwiedzin: 3666
Do góryStopka

Zamknij