Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Wiatrak w Kocilewie

Społeczni Opiekunowie Zabytków


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Społeczni opiekunowie zabytków działają w oparciu o Art. 102 ust 1-2  Ustawę  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017r., poz. 2187)  w celu  zachowania wartości zabytków i ich utrzymania oraz upowszechniania wiedzy o zabytkach. Stąd też wynika ich uprawnienie do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Działania swe prowadzą wspólnie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w zależności od miejsca swojego zamieszkania.
 
Społecznym opiekunem zabytków może zostać osoba posiadającą pełne zdolności prawne i nieposzlakowaną opinię oraz niezbędną wiedzę w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Społecznych opiekunów zabytków ustanawia starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Starosta wydaje imienną legitymację dla każdego ustanowionego społecznego opiekuna zabytków. Społecznym opiekunem może zostać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zgodnie z art.103 ust. 4  ww. ustawy Starosta ( właściwy dla danego terenu) prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków. Lista taka powinna być dostępna w poszczególnych Urzędach z terenu Województwa.

 
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2018-10-30 11:41:46)
Informację zmodyfikował(a): Administrator WUOZ (2018-10-30 13:37:34)
Liczba odwiedzin: 10608
Do góryStopka

Zamknij