Oficjalny portal Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Łodzi


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Urząd Miasta
w Byszewach

Ochrona Danych Osobowych - RODO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 631 78 92; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZ-Lodz/skrytka.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wuoz-lodz.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych w Związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), a także wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. I lit. e Rozporządzenia). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z odpowiednią kategorią archiwalną. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych, w Sekretariacie pod numerem telefonu /42/ 638-07-21, albo u pracownika zajmującego się Twoją sprawą.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  4.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  4.2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora,na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  5.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  5.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  5.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  5.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 1 8 Rozporządzenia;
  5.5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  5.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz dotyczącymi archiwizacji).
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator WUOZ (2018-07-12 14:18:46)
Informację zmodyfikował(a): Administrator Główny (2018-12-12 11:32:35)
Liczba odwiedzin: 578
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryStopka

Zamknij